plansza-misja

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku powstało w wyniku zainteresowania innowacyjną koncepcją edukacyjną oraz celem Liceum, którym jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach gospodarki, w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego, przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych i wyzwań rynku pracy. Realizacja celów odbywać się będzie we współpracy z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w Regionie Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem doświadczeń w tym zakresie osób zaangażowanych w nasz projekt.

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku jest szkołą ponadgimnazjalną – trzyletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie daje wykształcenie średnie i umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Kształcimy absolwentów gimnazjów, ośmioklasowych szkół podstawowych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa! ZAPRASZAMY!

Oferujemy naukę w systemie zaocznym (soboty i niedziele co 2 tygodnie) w budynku NOT położonym w centrum Gdańska, możliwość kontynuowania edukacji od dowolnego semestru dla osób, które przerwały naukę lub chcą zmienić szkołę.
Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek i zaświadczenia o nauce.

Przejdź do paska narzędzi