Nasi nauczyciele

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski – prawo cywilne, prawo administracyjne, przedmioty zawodowe
mgr Iwona Laszok – chemia, przyroda, przedmioty zawodowe
dr inż. Sławomir Niecko – prawo pracy
mgr Aneta Nowak-Tymińska –  historia, geografia, historia i społeczeństwo
mgr Barbara Opoczyńska – język angielski
mgr Bożena Sobiegraj– biologia, przedmioty zawodowe
mgr Lucyna Szczukowska – język rosyjski
mgr Jarosław Szczukowski – wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
mgr Teresa Zaforymska – język polski

Przejdź do paska narzędzi