Nasi nauczyciele

mgr inż. Halina Kałęcka – matematyka, informatyka
mgr Iwona Laszok – chemia, przyroda, przedmioty zawodowe
mgr Barbara Opoczyńska – język angielski
mgr Bożena Sobiegraj– biologia, przedmioty zawodowe
mgr Lucyna Szczukowska – język rosyjski
mgr Jarosław Szczukowski – wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
mgr Teresa Zaforymska – język polski
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski – prawo cywilne, prawo administracyjne, przedmioty zawodowe
dr inż. Sławomir Niecko – prawo pracy
mgr Piotr Żywiałowski – historia, historia i społeczeństwo, geografia
mgr Hanna Bembenek-Cisak – język polski

Przejdź do paska narzędzi