O NAS WIĘCEJ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY POBIERZ

NASZA AKTYWNOŚĆ

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańśku

O NAS

Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku przygotowuje absolwentów do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach gospodarki, w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego.
Kształcimy w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach:
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5 roku – 3 semestry)
TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata – 4 semestry)

Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku jest szkołą ponadgimnazjalną – szkołą policealną dla dorosłych, dla osób posiadających wykształcenie średnie, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Kształcimy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Oferujemy zajęcia w systemie zaocznym (soboty i niedziele co 2 tygodnie) w budynku NOT położonym w centrum Gdańska.
Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek i zaświadczenia o nauce.

Do zapisania się do Szkoły wystarczy:
• kwestionariusz (do pobrania),
• świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum),
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,
• kserokopia dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia legitymacyjne,
• 50 zł jednorazowej opłaty wpisowej.

KLIKNIJ I POBIERZ KWESTIONARIUSZ I ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY:

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY BSPG