plansza-misja

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku powstało w wyniku zainteresowania innowacyjną koncepcją edukacyjną oraz celem Liceum, którym jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach gospodarki, w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego, przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych i wyzwań rynku pracy. Realizacja celów odbywać się będzie we współpracy z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w Regionie Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem doświadczeń w tym zakresie osób zaangażowanych w nasz projekt.

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku jest szkołą ponadpodstawową – czteroletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie daje wykształcenie średnie i umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego. Kształcimy absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, trzyletnich szkół branżowych I stopnia oraz gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa! ZAPRASZAMY!

Oferujemy naukę w systemie zaocznym (soboty i niedziele co 2 tygodnie) w budynku NOT położonym w centrum Gdańska, możliwość kontynuowania edukacji od dowolnego semestru dla osób, które przerwały naukę lub chcą zmienić szkołę.
Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek i zaświadczenia o nauce.