Nasi nauczyciele

mgr Hanna Bembenek-Cisak – język polski

mgr Maria Alina Besman – język rosyjski

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski – prawo cywilne, prawo administracyjne, przedmioty zawodowe

mgr inż. Halina Kałęcka – matematyka, informatyka

mgr Iwona Laszok – chemia, fizyka, przyroda

mgr inż. Krzysztof Niecko – przedmioty zawodowe

dr inż. Sławomir Niecko – prawo pracy

mgr Barbara Opoczyńska – język angielski

mgr Joenette Troć-Furlepa – biologia

mgr Lucyna Szczukowska – dyrektor Bałtyckiego Liceum Ogólnokształcącego, język rosyjski

mgr Jarosław Szczukowski – dyrektor Bałtyckiej Szkoły Policealnej, wos, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe

mgr Teresa Zaforymska – język polski

mgr Aneta Nowak-Tymińska – geografia, historia, historia i społeczeństwo