Do zapisania się do Szkoły wystarczy:
• kwestionariusz (do pobrania),
• świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum),
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,
• 2 zdjęcia legitymacyjne,
• 50 zł jednorazowej opłaty wpisowej.

KLIKNIJ I POBIERZ KWESTIONARIUSZ. ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY BSPG